ข่าวประชาสัมพันธ์

June 2, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 6
May 31, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6/2564
May 27, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 6/2564
May 12, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 6 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
April 30, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 5
April 30, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5/2564
April 28, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 5/2564
April 19, 2021
ประกาศ!! แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 5 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
April 1, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 4
March 29, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 4/2564
March 15, 2021
ประกาศ!! แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 4 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
March 8, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการจ้างสำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 3
February 25, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
February 16, 2021
แจ้งเปิดระบบรับสมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
February 10, 2021
ประกาศ!! รายละเอียดการทำสัญญาจ้าง ผู้รับการจ้างงานในโครงการ
February 1, 2021
การดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับ PM
January 29, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
January 28, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.)
January 26, 2021
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 1/2564 และ 2/2564 เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานและตรวจสอบเอกสาร
January 25, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2/2564