ข่าวประชาสัมพันธ์

July 6, 2022
ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM
July 4, 2022
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 2 > รายงานตัวภายในวันที่ 6 ก.ค. 2565
July 4, 2022
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 1 > รายงานตัวภายใน 4 ก.ค. 2565
June 21, 2022
เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานกับ U2T for BCG
November 23, 2021
แจ้งปิดระบบ U2T เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
October 29, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564
October 27, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564
October 7, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 10 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
September 30, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 9
September 30, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564
September 28, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/2564
September 22, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 9 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
August 31, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 8
August 30, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564
August 27, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564
August 18, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 8 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
August 3, 2021
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาการจ้าง สำหรับผู้ถูกจ้างงาน รอบ 7
July 30, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564
July 27, 2021
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 7/2564
July 8, 2021
ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 7 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)