ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4004 (โปรดติดต่อ ในเวลาราชการ)
E-mail : ucnc@rmutt.ac.th