ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 1 > รายงานตัวภายใน 4 ก.ค. 2565
July 4, 2022
ขั้นตอนการใช้งาน BCG LEARNING PLATFORM
July 6, 2022

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับปฏิบัติงาน U2T มทร.ธัญบุรี รอบที่ 2 > รายงานตัวภายในวันที่ 6 ก.ค. 2565

ประกาศ!!! สำหรับรอบที่2

ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รอบที่ 2 ***เฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าไปตรวจสอบรายชื่อในลิงก์รายชื่อ และเข้ารายงานตัวในระบบให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ลิงก์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 2) : https://u2t-admin.rmutt.ac.th/files/listname2.pdf
ลิงก์สำหรับเข้ารายงานตัว: https://u2t-admin.rmutt.ac.th
กำหนดการรายงานตัวในระบบ: ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
หากเกินจากกำหนดนี้ให้ถือว่าสละสิทธิ์การปฏิบัติงานในโครงการ
***กรุณาศึกษาคู่มือการรายงานตัวอย่างละเอียด
ลิงก์คู่มือ : https://u2t-admin.rmutt.ac.th/files/manual.pdf
——————————————————————————-
ตรวจสอบพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ
สามารถสมัครโครงการ U2T for BCG ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://u2tbcg.com
วิดีโอวิธีการสมัครโครงการ U2T for BCG