ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564
October 27, 2021
แจ้งปิดระบบ U2T เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
November 23, 2021

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10/2564 เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เข้าสู่ระบบ https://apply-ucnc.rmutt.ac.th/login.php

ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสบัตรประชาชน
รหัสผ่านคือ 6 ตัวท้ายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

NameSizeHits
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 9/256446.1 KiB358
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 10/2564625.6 KiB561