ประกาศ!!แจ้งเปิดระบบรับสมัคร รอบ 8 มทร.ธัญบุรี โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
August 18, 2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564
August 30, 2021

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 8/2564 เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงาน

ภายในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2564

เข้าสู่ระบบ https://apply-ucnc.rmutt.ac.th/login.php

ชื่อผู้ใช้งานคือ รหัสบัตรประชาชน
รหัสผ่านคือ 6 ตัวท้ายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบ 8/2564 (133.7 KiB, 225 downloads)