เกี่ยวกับโครงการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย) ให้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบไปด้วย 80 ตำบล

โดยมีวัตถุประสงค์
1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแลลบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator
2. จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน(Community Big Data)
3. เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน รวม 1,600 คน
4. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

**การจ้างงานจะทำสัญญาได้เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม **

พื้นที่ดำเนินงาน

HOME
HOME

จังหวัด ปทุมธานี

จังหวัด นครนายก

จังหวัด ปราจีนบุรี

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

จังหวัด สระแก้ว

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

January 15, 2021

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1/2564

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1/2564
January 13, 2021

ปิดระบบรับสมัคร รอบที่ 1/2564

ปิดระบบรับสมัคร รอบที่ 1/2564 ในระหว่างวันที่ 12 (16.30 น.) – 15 มกราคม 2564 และจะเปิดให้รับสมัครในรอบถัดไป (สำหรับตำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่) ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
December 21, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

โดย ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การสัมภาษณ์ ที่ https://apply-ucnc.rmutt.ac.th/login.php

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4004 (โปรดติดต่อ ในเวลาราชการ)
E-mail : ucnc@rmutt.ac.th